Препоръчани

- 20%
Kamagra Gold / Generic Viagra

Kamagra Gold / Generic Viagra

39.99лв. 49.99лв.

- 11%
Sildalist / Cialis+Viagra

Sildalist / Cialis+Viagra

79.99лв. 89.99лв.

- 20%
Zudena / Generic Udenafil

Zudena / Generic Udenafil

95.99лв. 119.99лв.

- 10%
Sildalist Strong / Cialis+Viagra

Sildalist Strong / Cialis+Viagra

107.99лв. 119.99лв.

- 17%
Super P-Force Jelly / Viagra+Dapoxetine
- 17%
Cobra Red / Viagra Generic

Cobra Red / Viagra Generic

49.99лв. 59.99лв.

- 40%
Cialis Tadacip / Generic Tadalafil

Cialis Tadacip / Generic Tadalafil

29.99лв. 49.99лв.

- 50%
Avanafil / Stendra Generic

Avanafil / Stendra Generic

99.99лв. 199.99лв.

- 7%
Strong Cialis / Generic Carefill 40 mg

Strong Cialis / Generic Carefill 40 mg

129.99лв. 139.99лв.

Какво е генерични лекарства?


Генерични лекарства – какво е това?

Източник: Dreamstime

Понятието „генерични лекарства“ e до голяма степен непознато на българските потребители и често извиква негативни асоциации – лекарства, които са по-скъпи, вносни и т.н. Дали обаче те са правилни?
 

Какво всъщност са генериците? 


За да изясним това, първо трябва да изясним какво са оригиналните лекарства – друго, често погрешно интерпретирано понятие.

Когато една фармацевтична фирма създава нов (оригинален) лекарствен продукт, тя влага средно около 1,2 милиарда долара инвестиции за разработването му от търсенето на молекула, която ще решава даден здравословен проблем, до ефективен и безопасен за лечение продукт на пазара. Често целият този процес отнема около 15 години.

За да получи една фармацевтична компания възращаемост на средствата, вложени по създаването на продукта, е необходимо да изминат допълнително още години след пускането на вече одобреното лекарство на пазара. Ето защо регулаторните органи създават условия, които да защитят производителя от неговите конкуретни, които биха могли да получат формулата наготово, да му дадат възможност да възстанови инвестираните средства и да насърчат създаването на нови лекарства в индустрията въобще.

Фармацевтичната компания, създала ново лекарство, получава изключителното право да го произвежда и разпространява за определен срок, т.е. тя притежава патентните права върху продукта. За срока на патента никоя друга фирма не може да произвежда конкурентни продукти, съдържащи същата активна съставка.

В повечето страни, например САЩ, патентът се издава за срок от 20 години. Това обаче обикновено става преди регистрацията на продукта за употреба, във фазата на т. нар. клинични изпитвания, т. е. на практика оригиналните продукти са под патентна защита най-често между 7 и 12 години след пускането им на пазара.

Огромната първоначална инвестиция неминуемо рефлектира върху крайната цена на лекарството продукт. Именно, възползвайки се от този елемент от маркетинговия микс, генеричните фармацевтични производители атакуват пазара за заемането на ниша в него като изместват компанията създател на лекарството.

Генеричен продукт означава продукт, който притежава същото количество от същата активна съставка като оригиналния, същите показания и на практика идентичен терапевтичен ефект. Това означава, че генеричният продукт трябва да има същото (или в рамките на определени допустими граници) действие в организма в сравнение с оригинала – той трябва да доставя същото количество активно вещество, да се поема от организма с еднаква скорост и степен като оригинала, да достига еднакви или близки нива в кръвта за еднакво или близко време като оригинала и да показва идентичен или почти идентичен клиничен ефект. Всичко това се доказва щателно пред съответните регулаторни органи преди издаването на разрешение за пускането на пазара на един генеричен продукт.

Тъй като производителите на генерични продукти не влагат толкова много средства за разработването им, цената им обикновено е значително по-ниска отколкото на съответните оригинали. Също така, появата на генерични продукти на пазара често води до понижаване на цената на оригинала, както и на отделните конкурентни продукти. Често се достига до ситуация, в която се предлагат генерични продукти на цена, която е в пъти по-ниска от първоначалната цена на оригинала.

Именно поради по-ниската цена и идентичното качество, генеричните лекарства са водещи по пазарен дял, както в България, така и в другите страни с развито здравеопазване. По данни на IMS Health Data през 2011 г. у нас 31% от отпуснатите опаковки са на оригинални продукти, които представляват 64% от средствата, похарчени за лекарства. На генеричните лекарства се падат 69% от отпуснатите опаковки и 36% от похарчените средства.

Ясно е, че генеричните лекарства са разумна алтернатива, когато оригиналът не е под патентна защита. Те са важен елемент в системата на националното здравеопазване и информираността на лекарите и обществото за тях е от голямо значение за оптимизиране на обществените разходи.


Какво означава генерично лекарство?

Генеричното лекарство е еквивалент на оригиналния фармацевтичен продукт. То съдържа същото активно вещество като него. По същество няма никаква разлика между генеричния еквивалент и оригиналния фармацевтичен продукт. 

Всяко генерично лекарство излиза на пазара, идентифицирайки се с международно приетото не патентно название (INN), както и с търговската си марка. В ЕС използването на генерични лекарства все повече нараства, тъй като те са ефективна алтернатива на скъпо струващите оригинални медикаменти.  

Генеричните лекарства предлагат качествено лечение на достъпни цени

По отношение на критериите за качество, безопасност и ефективност генеричните лекарства са идентични с оригиналните медикаменти. Преди да получи правото да бъде произвеждано всяко генерично лекарство преминава през абсолютно същите строги процедури на европейските или националните здравни власти както и оригиналните лекарствени продукти.   

Достъпността на лечението с генерични медикаменти са изразява в тяхната цена, която е между 20% и 90% по-ниска в сравнение с цената на оригиналните лекарства. В европейски мащаб генеричните лекарства спестяват над 35 милиарда евро всяка година, като пълният им потенциалът за осигуряване на спестявания съвсем не е достигнат. Чрез по-достъпните си цени, съобразно пазарните конкурентни принципи, генеричните лекарства помагат и за понижаването на цените на оригиналните медикаменти, като по този начин, макар и индиректни също спомагат за осигуряване на спестявания за лекарствените бюджети.     

Генеричните лекарства - качество с традиция  

Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), насърчава фармацевтичните производители да осигуряват възможно най-високо качество за лекарствените си продукти, само така може да бъде гарантирано спазването на всички европейски стандарти и изисквания по отношение на фармацевтичното производство. Всички фармацевтични компании, представлявани от ЕГА или националните генерични асоциации работят, съобразно добрата производствена практика (GMP), в заводи, подлежащи на редовни проверки от страна на компетентните органи. Когато определено генерично лекарство бъде одобрено за употреба, то продължава да бъде обект на наблюдение както от производителя, така и от здравните власти. Или казано с други думи генеричната индустрия се подчинява на същите строги изисквания и стандарти за качество, ефикасност и безопасност, както производителите на оригинални лекарства. 

Биоеквивалентността е строго съблюдаване при генеричните лекарства

Ключов фактор при производството на генерични медикаменти е гарантирането на биоеквивалентност. Това означава, че при прилагането в равни дози на едно оригинално лекарство и неговия генеричен аналог, е наличен еднакъв процент биологично активно вещество в организма. Или с други думи генеричното лекарство и оригиналния медикамент са еднакво ефикасни.  

Резултат с изображение за генерични лекарства значение

Обществената полза от генеричните лекарства

Генеричните лекарства осигуряват на пациентите достъп до качествени, ефикасни и безопасни медикаменти на достъпни цени. Те спестяват разходи както на здравните бюджети, така и на отделния пациент. За една календарна година генеричните лекарствени продукти спестяват разходи в размер на 35 милиарда евро на националните здравни системи в рамките на ЕС. Освен всички положителни характеристики, които произтичат от тук, това дава възможности и за осигуряване на скъпо медицинско лечение за нуждаещи се пациенти.  

Генеричните лекарства и икономическото измерение на здравните грижи

Осигуряването на условия за качествена конкуренция между генеричните и оригиналните лекарства е жизненоважно за намаляването на цените на медикаментите и съответно на разходите за лекарства. Увеличаването на употребата на наличните генерични лекарства и пускането на нови генерични продукти на европейския пазар е от първостепенно значение за подобряване на възможностите за лечение и разширяване на достъпа на пациентите до необходимите им лекарства. 

Генеричните лекарства, икономическият растеж и увеличаването на заетостта 

Производството на генерични лекарства  се осъществява в модерни изследователски лаборатории и заводи, управлявани от високо квалифицирани кадри. Компаниите обикновено инвестират между 6% и 16% от печалбата си (а в някои случаи до 30%) за изследвания и разработки на нови продукти. В редица страни от ЕС генеричните компании са най-големите доставчици на лекарства на фармацевтичния пазар.

Генеричните производители в Европа имат водеща роля по отношение на износа за трети страни на качествени генерични активни съставки, в което се изразява и техния принос за позитивния търговски баланс на ЕС по отношение на лекарствените средства. 

Генеричните лекарства - поглед към бъдещето

Застаряващото население и бързо нарастващите разходи за лечение правят правителствата по цял свят все по-загрижени за устойчивостта на националните здравни системи.

Генеричните лекарства предлагат ценна възможност за планиране и контролиране на най-бързо нарастващия дял в разходната част на бюджетите за здравеопазване, делът за заплащане на лекарства. Европейската генерична асоциация и членуващите в нея национални асоциации (в т.ч. и БГФармА) ще продължават да работят съвместно с правителствата на страните-членки на ЕС и с институциите на ЕС за повишаване на конкурентноспособността на националните пазари и на европейския лекарствен пазар, за да бъдат лекарствата по-широко достъпни и повече пациенти да могат да се лекуват с качествени, ефикасни и достъпни медикаменти.